Årsstämman den 10 mars 2022.

Årsstämman äger som meddelats rum torsdagen den 10 mars kl 19.00 i Björnbodaskolans matsal.

Årsstämmohandlingarna finns att ladda ner här: Årsstämmohandlingar

Valberedningens förslag finns att ladda ner här: Valberedningens förslag

Byte av elmätare.

Ellevio kommer att byta ut samfällighetens elmätare under tiden 8-10 mars. Det innebär att det under denna tid kan förekomma kortare avbrott vad gäller t ex fibernätet eller andra gemensamma funktioner som är beroende av elnätet.