Avfall och återvinning

Sopnedkast finns på Blåarvsgränd och Renfanegränd. De är endast avsedda för hushållssopor. Det är förbjudet att slänga miljöfarligt avfall och sådant som skall återvinnas. Tidningar och förpackningsmaterial ska lämnas till återvinningsstation, till exempelvis vid Björnbodahallen. Miljöfarligt avfall, elektriskt material, metall, glas och annat som inte är förpackningar skall lämnas till återvinningsstationerna i Lövsta eller Bromma. Se Stockholms Stads hemsida för närmare information.

Stockholms stad avfall och återvining

Comments are closed.