Avfall och återvinning

Sopnedkast finns på Blåarvsgränd och Renfanegränd. De är endast avsedda för hushållssopor. Det är förbjudet att slänga miljöfarligt avfall och sådant som skall återvinnas.

Matavfall sorteras ut och läggs i särskilda påsar vilka delas ut till samtliga hushåll. De lämnas därefter i den sopkassun som är märkt ”matavfall”.

Hushållssopor i övrigt läggs i den andra sopkassunen. Det finns en för detta på Renfanegränd och två på Blåarvsgränd.

Samma nyckel går till samtliga sopkassuner i samfällig-
heten

Förpackningsmaterial (dvs. metall, glas, plast, papper och tidningar) ska lämnas till återvinningsstation, till exempelvis vid Coop Björnboda eller f.d. bussvändplanen vid Sörgårdsvägens slut.

Miljöfarligt avfall, elektriskt material, och annat som inte är förpack-ningar skall lämnas till stadens återvinningsstation t.ex. i Lövsta eller Bromma.

Se vidare på Stockholms stads information om avfall och återvinning.