Avfall och återvinning

Sopnedkast finns på Blåarvsgränd och Renfanegränd. De är endast avsedda för hushållssopor. Det är förbjudet att slänga miljöfarligt avfall och sådant som skall återvinnas.

Tidningar och förpackningsmaterial ska lämnas till återvinningsstation, till exempelvis vid Coop Björnboda eller f.d. bussvändplanen vid Sörgårdsvägens slut. Miljöfarligt avfall, elektriskt material, metall, glas och annat som inte är förpackningar skall lämnas till stadens återvinningsstation t.ex. i Lövsta eller Bromma. Se Stockholms Stads hemsida om avfall och återvinning för närmare information.

Stockholms stad avfall och återvinning