Kartor

Samfällighetsföreningen har tagit fram kartor som visar vårt område. Kartorna är i A3-format och relativt högupplösta. Kartorna ger en uppfattning av vår förenings omfattning och kan användas för att förklara hur man lättast kommer till våra hus.

Stadskarta, liggade

Bygglovskarta liggande A3