Grannsamverkan mot brott

”Grannsamverkan mot brott” är ett ordnat grannsamarbete mellan grannar med koppling till polisen för att förebygga och förhindra brottslighet i vårt bostadsområde. För att få vara med i detta ställs vissa minikrav på oss boende i området:

1. Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. När du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på http://www.samverkanmotbrott.se

Följande rekommendationer finns:

Inventarielista:
För inventarielista och komplettera med fotografier/videofilm av bostaden. Förvara förteckningen på annan plats än i hemmet.
Inventarielista finns för nedladdning på http://www.samverkanmotbrott.se

Märkning:
Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja vidare, det är större chans att du får tillbaka dem om du blir bestulen på dem och det kan hjälpa till att binda föremålet till ett visst inbrott om de hittas. Märkningen ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register.

Vid pågående brott
Ring 112

Vid tips till polisen
Ring 114 14

Vi har inom samfälligheten ett frivilligt gemensamt larmsystem kopplat till mobiltelefonen hos de boende som väljer att ansluta sig. Se fliken ”Larmsystem”.

Mottot är: “Trygghet skapar vi tillsammans i Grannsamverkan”