Husritningar

Ritningarna för våra hus är från mitten av 1970-talet och har scannats in. Man måste tänka på att husritningarna visar hur husen såg ut i sin begynnelse. Idag, många år senare, kan en eller flera ombyggnader ha förändrat mycket av originalutseendet.

I kvarteret Jordrevan finns enbart kedjehus av typen 202Ch med boarea 130 kvadratmeter.

Kvarteret Getväpplingen har radhus av typerna 103Ah, 103Av med boarea 122 kvadratmeter, 104Ah med boarea 122 kvadratmeter samt 104Cv med boarea 135 kvadratmeter.

Radhusen i souterräng, 103A och 104B är konstruerade för att kunna byggas på med en tredje våning, vilket några fastighetsägare har gjort. För att få genomföra en sådan påbyggnad fordras sedvanligt bygglovsförfarande. Då ökar boarean med ca 40 kvadratmeter.

Här finns ritningarna!