Samfällighetens föreningsarkiv

En förening måste ha ordning och reda på sina handlingar. Jordväpplingens föreningsarkiv innehåller:

* Protokoll årsstämmor 1975 – 2010
* Protokoll årsstämmor 2011 –
* Protokoll styrelsesammanträden 1975 – 2010
* Protokoll styrelsesammanträden 2011 –
* Avtalspärm Leverantörer, besiktningar och service.
* Administration Rapportering m.m. (Uppgifter till myndighter, skötselområden.)
* Anläggningar Renoveringar och åtgärder
* Anläggningar Bredbandsnät
* Anläggningar Sophantering
* Fastighetsägarförteckning
* Villaägarföreningen
* Ritningar; individuella husritningar, gemensam el, värme, tele, vatten, markplanering-växter, krypgrund, undercentral.
* Pärm med instruktioner till de olika tekniska utrustningarna i undercentralen.
* Ekonomipärmar med räkningar, kvitton m.m. för ett antal år tillbaka i tiden.

Så här ser arkivet ut!