Vinterfåglar som våra matgäster

Dagarna börjar bli längre, den värsta, råa, bitande kylan är förbi och man kan åter glädjas åt allt längre dagar, en i sänder. Det går åt rätt håll! Ett glädjeämne för många är småfåglarna som gärna mumsar på talgbollar, jordnötter, hampafrön och solrosfrön.

Vår kanske vanligaste gäst bland tättingarna är talgoxen med sitt gula bröst, sin gröna rygg och det svarta huvudet. Hanarna har ett bredare svart fält på bröstkorgen.

God tvåa på foderplatsen är den något mindre blåmesen, klädd i det svenska landslagets färger. Blåmesen är ensam om att ha blått hår på huvudet, ryggen är dovt mörkgrön. En alert och trevlig matgäst.

Nötväckan, placerar sig på tredje plats har blivit allt vanligare. Liksom andra tättingar trivs den med att förse sig med nötter och frön på foderplatsen.  Man ser den ofta hängande upp och ner hackande med sin långa böjda näbb. Den har egenheten att kunna förflytta sig nedför trädstammar och på undersidan av grenar med huvudet nedåt. 

En besökare som dykt upp först under de allra senaste åren är den tuffa ”punkaren” tofsmesen. Liten och satt, huvudet omges av ett svart band med sin tofs som liknar en tuppkam, mönstrad i svart och vitt. Ger ifrån sig ett mycket bestämt läte.

En annan gäst som man kanske först ser som en talgoxe, om man inte tittar så noga, är svartmesen, men den är mindre, svartvit och med en tydlig vit ”stjärna” i den svarta nacken. Den är inte lika frekvent som talgoxen eller blåmesen, men dyker upp då och då, flera gånger i veckan.

Det är roligt med en sällsynt gäst. På trettondagen dök den här upp i en grupp på fyra-fem stycken. Det är stjärtmesen med sin alldeles vita kropp. ryggen är svart, vit och rödaktigt brokig. Stjärten är mycket lång.

Förra vintern såg vi den färggranna steglistsen vid matbordet liksom domherren. Rödhaken och gråsiskan är andra vintergäster som vi gärna ser mer av. Förhoppningsvis dyker de upp längre fram!

Glöm inte fågelräkningen den 28 – 31 januari i ”Vinterfåglar inpå knuten” http://vinterfaglar.se

Höststädning

Lördagen den 23 oktober är det dags för höstens städdag, samling kl 9.00. Mörkret infinner sig, det blir dags att ställa tillbaka klockan och att avsluta trädgårdssäsongen. Därmed samlas vi och gör fint på våra gemensamma ytor. Samling för Getväpplingen vid övre garagelängan, för Jordrevan vid vändplanen för respektive gränd. Alla fastighetsägare förväntas ställa upp.

En avfallscontainer ställs upp för respektive kvarter. Getväpplingens vid spolplattorna medan Jordrevans ställs intill den mellersta vändplanen. Packa ihop avfallet så gott det går så vi undviker en massa luft i containern. Överfyll inte containrarna, är det fullt så är det….
Att komma med en stor gran och lägga den överst, när containern redan är full till bredden, ger inga bonuspoäng, utan gult kort! Meddelas på förekommen anledning…

Klockan 11.15 serveras fika och korv. Väl mött kära grannar! Servering sker strax ovanför affärsbacken invid Blåarvsgränd 44. Vi hoppas på fint väder samt att dessutom få återinviga Övre Lekparken i Getväpplingen vilken för närvarande genomgår en välbehövlig ansikts-lyftning, med tanke på nya och kommande generationer av boende i de yngsta åldrarna.

INSPEKTION AV HUSGRUNDER den 1 – 5 november

Under vecka 44, den 1-5 november genomför Rörmannen i Bromma på uppdrag av styrelsen en inspektion av krypgrunderna under fastigheterna i samfälligheten. Husen närmar sig femtio års ålder och det finns skäl att hålla ordentlig koll så att inte fukt-, rör- och ledningsskador uppstår. En sådan inspektion genomförs numera vartannat år.

Inspektionen omfattar kontroll av följande:

– läckage och kondition på värmerör, spillvatten, dagvatten.
– kondition på ventiler till värme och vatten.
– balkar, eventuellt ras av jord.
– klamring av kabel-TV, kablar och kopplingsdosor.
– kondition på isolering runt rör.
– fukt och kondition på kulvertar in till radhuslängor.

Vid anmärkningar dokumenteras, fotograferas skadan och vi får åtgärdsförslag presenterade. Skador på gemensamma rör, ledningar och kablar m.m. åtgärdas av samfälligheten. Skador som avser en enskild fastighet åtgärdas och bekostas av respektive fastighetsägare.

I kvarteret Getväpplingen finns en ingång i varje radhuslänga till husgrunden. I kvarteret Jordrevan finns en ingång under varje fastighet. Det åligger där varje fastighetsägare att se till att ingången är lättåtkomlig och väl synlig. Har inspektionsluckan på något sätt täckts över eller skyms är det fastighetsägarens uppgift göra den tillgänglig samt tydligt markera den. Om detta inte skett får den fastighetsägaren själv ordna och bekosta en egen inspektion. Man behöver däremot inte finnas på plats under själva inspektionen

Styrelsen

Renovering av övre lekparken

Vecka 37, 13-15 september påbörjas renoveringen av Getväpplingens övre lekpark. Gungställningen flyttas för att ge plats åt en nyanskaffad klätterställning. Erforderliga markarbeten och flytt av gungställning m.m. kommer att genomföras av gräventreprenör Agab Mellansverige AB.

Efter det att markarbetena genomförts kommer Veterankraft i Västerort att ordna montering av lekutrustning samt nya staket.
Det nya staketet blir försett med en grind ut mot gränden för att ytterligare minska trafikfaran för våra yngsta.

Under den tid arbetet med upprustningen pågår kommer lekplatsen att vara stängd för allmänt tillträde. 

Föräldrar uppmanas hålla särskild uppsikt över barnen så länge arbetet pågår.

Styrelsen

Sommar

Så har sommaren anlänt. Sommarbrev har delats ut till alla hushåll. Uppgifter om ansvaret för olika städområden, grannsamverkan samt om larm- och varningssystem finns här på hemsidan under ”fastighetsägare”.

Övre lekparken, Getväpplingen

Styrelsen söker fortfarande efter ett kompetent och seriöst anläggningsföretag som till rimligt pris kan ta sig an uppdraget att ställa i ordning övre lekparken i kvarteret Getväpplingen. Alla goda tips och uppslag välkomnas till styrelsen@jordvapplingen.se

Undersökning angående ladduttag för elbilar

En arbetsgrupp i kvarteret Getväpplingen har utarbetat en enkät hur stort intresset är för ladduttag för elbilar. Förutsättningarna skiljer sig mellan Getväpplingen och Jordrevan genom att Getväpp-lingen har gemensamma garage. Utvecklingen på elbilsmarknaden går snabbt. Resultatet av enkäten får visa om och i så fall vid vilken tidpunkt det kan bli dags att genomföra de insatser som fordras för detta. Enkäten ska vara besvarad senast den 20 juni.

Upprustning av undercentralen år 2022

Styrelsen har tillsammans med Rörmannen i Bromma AB inlett förberedelser för att under sommaren 2022 byta ut den centrala utrustningen i undercentralen för fjärrvärme, nämligen varmvattenväxlare och värmeväxlare. All denna utrustning är då 24 år gammal och har därmed stått pall under halva den tid som vårt bostadsområde funnits.  Samtidigt avses även cirkulationspumpen för kvarteret Jordrevan bli utbytt, den är av samma ålder som värme- och varmvattenväxlarna. Motsvarande cirkulationspump för kvarteret Getväpplingen fick bytas ut redan år 2015. Samtidigt med denna upprustning önskar styrelsen få till stånd ett nytt övervaknings- och styrsystem för anläggningen som kan hanteras på distans. I samband med upprustningen kommer varmvattnet att behöva vara avstängt under ett par dagar.

Att möta våren

Uppslutningen var mycket god på städdagen lördagen den 17 april och vädret visade sig för en gångs skull från sin allra bästa sida. Pandemin gjorde att vi använde oss av containrar från Ragns-Sells, vilka levererades och hämtades punktligt. De blev i båda kvarteren mycket välfyllda och i Getväpplingen fick vi som tur var hjälp med att köra ett stor lass säckar på en av de boendes lastbilar. Jehanders hade levererat både jord och sand som kunde ösas på plats av de boende. Michael P fyllde tacknämligt upp potthål och gropar i gatan med asfalt. Vi tog också ur några av de träd i Getväpplingen som växt sig allt vidare. Till sist fick vi avnjuta fika och korv vid ”Affärsbacken” serverad av mycket kompetent personal ur kvarterets yngre generation.

Nog med fortkörningar

Vad göra för att hålla nere hastigheten i våra gränder, framför allt med tanke på våra yngsta. Ännu fler flexibumps, fler varningsskyltar, blomlådor, bockar, låsta grindar eller avspärrningskedjor??? Mer av detsamma eller nya grepp? Frågan har kommit upp i olika sammanhang, diskuterats länge och behandlats i styrelsen. Den senare har stannat för att nu sätta upp en hastighetsdisplay som visar aktuell fart hos fordonsföraren, i röd text om det går för fort. Utrustningen drivs genom ett batteri som laddas upp under mörkrets timmar när det kommer ström till gatubelysningen. Den här anläggningen sätter vi upp under maj månad i kvarteret Getväpplingen, faller det väl ut kan det mycket väl bli ytterligare en i kvarteret Jordrevan.