Kvällarna blir mörkare. Vi kan se tillbaka på en sommar med omväxlande sol och regn. Vi har inte haft påhälsningar av oönskade besökare. Omsorgen av av våra olika gemensamma skötselområden tycks har fungerat väl.

Vad gäller planerna på exploaterings av Björnmossevägen så har ingenting ännu aviserats på stadsbyggnadsnämndens dagordning. Nämnden sammanträder en gång per månad vid följande tillfällen: 26 september, 24 oktober, 14 november och 12 december. De signaler vi fått från politiskt håll är att förslaget kommer att omarbetas avsevärt. En sammanfattning av exploateringsärendet och våra aktiviteter kring det finns under fliken ”Exploateringsplaner”.

Styrelsen har tecknat ett nytt bredbandsavtal med Telenor för den kommande femårsperioden innebärande ökad internethastighet. Beräknad start 1 november. Vi återkommer med närmare information om det under hösten.

På nu förekommen anledning betonar styrelsen understryka att det absolut inte är tillåtet för enskilda boende eller fastighetsägares egna VVS-entreprenörer att vidta avstängningar eller några som helst andra åtgärder på det gemensamma ledningsnätet för värme eller vatten.

Om någon form av gemensam avstängning eller annan åtgärd behöver vidtas på ledningar som är gemensamma för flera fastigheter måste alltid det av föreningen auktoriserade VVS-företaget Rörmannen anlitas.

 

Comments are closed.