Månadsavgiften höjd

Årsstämman har fattat beslut om ny månadsavgift fr o m 1 april 2022, dvs i och med den inbetalning som sker under mars månad. Den nya avgiften för både Getväpplingen och Jordrevan är 2 900 kr.

Årsstämman den 10 mars 2022.

Årsstämman äger som meddelats rum torsdagen den 10 mars kl 19.00 i Björnbodaskolans matsal.

Årsstämmohandlingarna finns att ladda ner här: Årsstämmohandlingar

Valberedningens förslag finns att ladda ner här: Valberedningens förslag

Byte av elmätare.

Ellevio kommer att byta ut samfällighetens elmätare under tiden 8-10 mars. Det innebär att det under denna tid kan förekomma kortare avbrott vad gäller t ex fibernätet eller andra gemensamma funktioner som är beroende av elnätet.

Vinterfåglar som våra matgäster

Dagarna börjar bli längre, den värsta, råa, bitande kylan är förbi och man kan åter glädjas åt allt längre dagar, en i sänder. Det går åt rätt håll! Ett glädjeämne för många är småfåglarna som gärna mumsar på talgbollar, jordnötter, hampafrön och solrosfrön.

Vår kanske vanligaste gäst bland tättingarna är talgoxen med sitt gula bröst, sin gröna rygg och det svarta huvudet. Hanarna har ett bredare svart fält på bröstkorgen.

God tvåa på foderplatsen är den något mindre blåmesen, klädd i det svenska landslagets färger. Blåmesen är ensam om att ha blått hår på huvudet, ryggen är dovt mörkgrön. En alert och trevlig matgäst.

Nötväckan, placerar sig på tredje plats har blivit allt vanligare. Liksom andra tättingar trivs den med att förse sig med nötter och frön på foderplatsen.  Man ser den ofta hängande upp och ner hackande med sin långa böjda näbb. Den har egenheten att kunna förflytta sig nedför trädstammar och på undersidan av grenar med huvudet nedåt. 

En besökare som dykt upp först under de allra senaste åren är den tuffa ”punkaren” tofsmesen. Liten och satt, huvudet omges av ett svart band med sin tofs som liknar en tuppkam, mönstrad i svart och vitt. Ger ifrån sig ett mycket bestämt läte.

En annan gäst som man kanske först ser som en talgoxe, om man inte tittar så noga, är svartmesen, men den är mindre, svartvit och med en tydlig vit ”stjärna” i den svarta nacken. Den är inte lika frekvent som talgoxen eller blåmesen, men dyker upp då och då, flera gånger i veckan.

Det är roligt med en sällsynt gäst. På trettondagen dök den här upp i en grupp på fyra-fem stycken. Det är stjärtmesen med sin alldeles vita kropp. ryggen är svart, vit och rödaktigt brokig. Stjärten är mycket lång.

Förra vintern såg vi den färggranna steglistsen vid matbordet liksom domherren. Rödhaken och gråsiskan är andra vintergäster som vi gärna ser mer av. Förhoppningsvis dyker de upp längre fram!

Glöm inte fågelräkningen den 28 – 31 januari i ”Vinterfåglar inpå knuten” http://vinterfaglar.se

Höststädning

Lördagen den 23 oktober är det dags för höstens städdag, samling kl 9.00. Mörkret infinner sig, det blir dags att ställa tillbaka klockan och att avsluta trädgårdssäsongen. Därmed samlas vi och gör fint på våra gemensamma ytor. Samling för Getväpplingen vid övre garagelängan, för Jordrevan vid vändplanen för respektive gränd. Alla fastighetsägare förväntas ställa upp.

En avfallscontainer ställs upp för respektive kvarter. Getväpplingens vid spolplattorna medan Jordrevans ställs intill den mellersta vändplanen. Packa ihop avfallet så gott det går så vi undviker en massa luft i containern. Överfyll inte containrarna, är det fullt så är det….
Att komma med en stor gran och lägga den överst, när containern redan är full till bredden, ger inga bonuspoäng, utan gult kort! Meddelas på förekommen anledning…

Klockan 11.15 serveras fika och korv. Väl mött kära grannar! Servering sker strax ovanför affärsbacken invid Blåarvsgränd 44. Vi hoppas på fint väder samt att dessutom få återinviga Övre Lekparken i Getväpplingen vilken för närvarande genomgår en välbehövlig ansikts-lyftning, med tanke på nya och kommande generationer av boende i de yngsta åldrarna.

INSPEKTION AV HUSGRUNDER den 1 – 5 november

Under vecka 44, den 1-5 november genomför Rörmannen i Bromma på uppdrag av styrelsen en inspektion av krypgrunderna under fastigheterna i samfälligheten. Husen närmar sig femtio års ålder och det finns skäl att hålla ordentlig koll så att inte fukt-, rör- och ledningsskador uppstår. En sådan inspektion genomförs numera vartannat år.

Inspektionen omfattar kontroll av följande:

– läckage och kondition på värmerör, spillvatten, dagvatten.
– kondition på ventiler till värme och vatten.
– balkar, eventuellt ras av jord.
– klamring av kabel-TV, kablar och kopplingsdosor.
– kondition på isolering runt rör.
– fukt och kondition på kulvertar in till radhuslängor.

Vid anmärkningar dokumenteras, fotograferas skadan och vi får åtgärdsförslag presenterade. Skador på gemensamma rör, ledningar och kablar m.m. åtgärdas av samfälligheten. Skador som avser en enskild fastighet åtgärdas och bekostas av respektive fastighetsägare.

I kvarteret Getväpplingen finns en ingång i varje radhuslänga till husgrunden. I kvarteret Jordrevan finns en ingång under varje fastighet. Det åligger där varje fastighetsägare att se till att ingången är lättåtkomlig och väl synlig. Har inspektionsluckan på något sätt täckts över eller skyms är det fastighetsägarens uppgift göra den tillgänglig samt tydligt markera den. Om detta inte skett får den fastighetsägaren själv ordna och bekosta en egen inspektion. Man behöver däremot inte finnas på plats under själva inspektionen

Styrelsen