Exploateringsplaner

Klickar du här kan du ladda ner ett dokument som beskriver hur exploateringsplanerna för Björnmossevägen har framskridit sedan slutet av 2017.