Redovisning av utlägg

Dessa rutiner gäller fr.o.m. juni 2022.

För dig som haft utgifter för samfälligheten vid städdagar eller i
i andra sammanhang eller om det gäller annan överenskommen ersättning; var vänlig fyll i föreningens redovisningsblankett och lämna den till Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88..

Blanketten laddas ner från länken nedan.

Redovisning av utlägg

  • Bifoga alltid kvitton, om redovisningen avser utlägg.
  • Ange på blanketten i vilken bank och på vilket kontonummer du vill att
    beloppet ska utbetalas på.

Så här ska kontonumret skrivas för olika banker:

Swedbank
Om clearingnumret börjar på 7 anges totalt 11 siffror.
Börjar clearingnumret på 8 anger du det femsiffriga clearingnumret plus kontonummer, totalt 15 siffror.
Om antalet siffror är färre än 15 fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret.

Handelsbanken
Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 13 siffror.
Om antalet siffror är färre än 13 fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret.

Nordea (personkonto) 
Ange clearingnummer 3300 och därefter mottagarens personnummer (=kontonummer), 10 siffror utan mellanslag eller skrivtecken.

Danske Bank
Ange totalt 10 siffror för kontonummer som börjar med 4993 eller 3363-3367.
Ange totalt 11 siffror för kontonummer som börjar med 12 eller 13.
Ange totalt 13 siffror för kontonummer som börjar med 6044993 eller 6043363-6043367.

Plusgirot Bank
Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 14 siffror.
Om antalet siffror är färre än 14 fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret.

Sparbanken Gripen, Sparbanken Finn och Sparbanken Syd
Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 14 siffror.
Om antalet siffror är färre än 14 fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret.

Övriga banker
Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 11 siffror.Swedbank
Om clearingnumret börjar på 7 anges totalt 11 siffror. Börjar clearingnumret på 8 anger du det femsiffriga clearingnumret plus kontonummer, totalt 15 siffror.
Om antalet siffror är färre än 15 fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret.