Redovisning av utlägg

För dig som haft utgifter för samfälligheten vid städdagar eller
i andra sammanhang; var vänlig fyll i föreningens redovis-
ningsblankett och lämna den tillsammans med kvitton till
Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88.

Blanketten laddas ner från länken nedan. Dra sedan av detta belopp vid
nästkommande månadsbetalning. Ange att du har gjort ett avdrag och ditt
fastighetsnummer, t ex ”Getväpplingen 1” eller ”Jordrevan 38”.

Redovisning av utlägg