Kontaktpersoner

Årsstämman 2022 har utsett följande personer för boende att kontakta i olika frågor:

Bredbandsfrågor:
Matias Johansson (G) 0721-58 14 30

Grannsamverkan:
Therese Wallin (G) 070 -357 88 87
Anders Hellqvist (G) 070-825 04 20
Emma Aspling (J) 073-679 16 94

Kvartersförråd, inkl. gräsklippare:
Andreas Dahl (J) 08-122 922 92
Mats Söderberg (G) 070-522 79 42

Snöröjning, sandning och sophantering:
Niklas Henningsohn (G) 070 – 783 84 95
Andreas Dahl (J) 072 – 531 32 00

Spolplattor:
Björn Pettersson (G) 070 – 750 95 22

Undercentral för värme och vatten:
Niklas Henningsohn (G) 070 – 783 84 95