Gatu- och kvartersnamn

Gatu och kvartersnamnen – var kommer de ifrån? Våra kvarter och gator har blomnamn. Namnet på vår samfällighet är bildat av förleden av ”Jordrevan” och ändelsen på ”Getväpplingen”. Någon blomma finns inte med detta namn

Blåarv eller blåmire art i familjen viveväxter.

Ettårig, cirka 20 cm hög ört med motsatta och vanligen lansettlika blad. Blomskaften är inte längre än bladen. Blommorna är blå och med fransiga kronbladskanter. Arten växer i södra, västra och centrala Europa. Den växer som ogräs på kulturpåverkad mark samt på fuktiga platser och på havsstränder. I Sverige förekommer växten sällsynt och tillfälligt.

Getväppling, sandväppling, tallklöver, art i familjen ärtväxter.

Den är mångformig med 10-30 cm höga stjälkar och parbladiga blad. Blommorna är oftast gula, men kan också vara röda, eller gulvita och sitter i huvuden. Arten växer på torra marker, såväl kalkfattiga som kalkrika och hör hemma i Europa, Asien och Nordafrika. Tämligen allmän i södra och mellersta Sverige, mindre vanlig i norr. Blommar i juni-juli. Har odlats som foderväxt och använts som medicinalväxt i sårläkande syfte.

Renfana, Tanacetum vulgare, art i familjen korgblommiga växter.

En flerårig 40-100 cm hög ört, aromatiskt doftande med mörkgröna, parflikiga, strödda blad. Växten har ett stort antal korgar, 5-8 mm breda med höggula diskblommor som sitter i kvastlik samling i stjälktoppen. Blommar i juli-september. Har använts som färg-, krydd- och läkeväxt. Växer vid banvallar, vägrenar och övergivna växtplatser. Växer allmänt i Sverige.

Jordreva, Glechoma, släkte kransblommiga växter.

Fleråriga örter med ofta liggande 50-100 cm långa, rotslående stjälkar.  Bladen är långskaftade, mörkgröna. Läppformiga blå-violetta blommor som sitter i fåblommiga kransar i bladvecken. Blomning sker i april-juni. Förekommer allmänt i södra och mellersta delen av landet på såväl mulljord som lättare mineraljordar, gärna på fuktiga och skuggiga platser, för att sedan avta norrut. Trivs i trädgårdar, gräsmattor, ängsmark, lundar, gårdsmiljöer och vägkanter. Breder snabbt ut sig i gräsmattor och rabatter. Krydd- och medicinalväxt.