Gatu- och kvartersnamn

Gatu och kvartersnamnen – var kommer de ifrån? Våra kvarter och gator har blomnamn. Nedanstående länkar till Nordiska muséet ger mer information.

Blåarv

Getväppling

Jordreva 

Renfana

Namnet på vår samfällighet är alltså bildat av förleden av ”Jordrevan” och ändelsen på ”Getväpplingen”. Så, någon blomma finns inte med detta namn