Månadsavgiften höjd

Årsstämman har fattat beslut om ny månadsavgift fr o m 1 april 2022, dvs i och med den inbetalning som sker under mars månad. Den nya avgiften för både Getväpplingen och Jordrevan är 2 900 kr.