Kontroll av krypgrunder

En inspektion genomförs återkommande av krypgrunderna under fastigheterna i samfälligheten på uppdrag av styrelsen. Inspektionen omfattar kontroll av följande:

– läckage och kondition på värmerör, spillvatten, dagvatten.
– kondition på ventiler till värme och vatten.
– balkar, eventuellt ras av jord.
– klamring av kabel-TV, kablar och kopplingsdosor.
– kondition på isolering runt rör.
– fukt och kondition på kulvertar in till radhuslängor.

Vid anmärkningar dokumenteras, fotograferas skadan och vi får åtgärdsförslag presenterade. Skador på gemensamma rör, ledningar och kablar m.m. åtgärdas av samfälligheten. Skador som avser en enskild fastighet åtgärdas och bekostas av respektive fastighetsägare.