Styrelse och andra förtroendeuppdrag

För att leda föreningens verksamhet finns en styrelse. Den ska förutom ordförande bestå av minst fyra ledamöter och minst fyra suppleanter, jämnt fördelade från kvarteren Getväpplingen (G) och Jordrevan (J).

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Sedan ordinarie föreningsstämma
genomförd den 10 mars 2022 återfinns följande personer i styrelse och i andra förtroendeuppdrag.

Styrelse:

Ordförande Mats Söderberg (G) 070-522 79 42
Sekreterare Anders Klintevall (J) 070 – 784 14 29
Ledamot Niklas Henningsohn  (G) 070 – 783 84 95
Ledamot Andreas Dahl (J) 072 – 531 32 00
Ledamot Christoffer Stenbeck (G) 072 – 839 11 75

Suppleant Renée Höjer (J) 08 – 33 40 29
Suppleant Matias Johansson (G) 070 – 041 38 97
Suppleant Håkan Larsson (J) 073 – 074 67 09
Suppleant Ava Pettersson (G) 070 – 376 80 22

Andra förtroendeuppdrag:

Revisor Magnus Ahlin (J)
Revisor Kalle Wallin (G)

Revisorsuppleant Johan Svahn (G)
Revisorsuppleant Karin Wedenius (J)

Valberedning Per Andersson (G)
Valberedning Charlotte Jonsson (J)