Styrelse och andra förtroendeuppdrag

För att leda föreningens verksamhet finns en styrelse. Den ska förutom ordförande bestå av minst fyra ledamöter och minst fyra suppleanter, jämnt fördelade från kvarteren Getväpplingen (G) och Jordrevan (J).

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Sedan ordinarie föreningsstämma
genomförd den 9 mars 2023 återfinns följande personer i styrelse och i andra förtroendeuppdrag.

Ordförande Mats Söderberg (G) 070-522 79 42
Sekreterare Anders Klintevall (J) 070 – 784 14 29
Kassör Amir Mehrzad (G) 076 – 076 19 91
Ledamot Niklas Henningsohn  (G) 070 – 783 84 95
Ledamot Andreas Dahl (J) 072 – 531 32 00
Ledamot Christoffer Stenbeck (G) 072-839 11 75

Suppleant Håkan Larsson (J) 073-074 67 09
Suppleant Ava Pettersson (G) 070 – 376 80 22
Suppleant Diana Bahdjat (J) 070-424 96 30

Andra förtroendeuppdrag:

Revisor Magnus Ahlin (J)
Revisor Kalle Wallin (G)

Revisorsuppleant Johan Svahn (G)
Revisorsuppleant Karin Wedenius (J)

Valberedning Per Andersson (G)
Valberedning Charlotte Jonsson (J)