Styrelse

För att leda föreningens verksamhet finns en styrelse. Den ska förutom ordförande bestå av minst fyra ledamöter och minst fyra suppleanter, jämnt fördelade från kvarteren Getväpplingen (G) och Jordrevan (J).

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Sedan ordinarie föreningsstämma
den 14 mars 2019 återfinns följande personer i styrelse och i andra förtroendeuppdrag.

Styrelsen:

Ordförande Mats Söderberg (G) 070-522 79 42
Sekreterare Anders Klintevall (J) 070 – 784 14 29
Kassör Peter Svensson (G) 0730 – 88 98 86
Ledamot Björn Sorkin (J) 070 – 003 84 77
Ledamot Niklas Henningsohn (G) 070 – 783 84 95
Ledamot Andreas Dahl (J) 072 – 531 32 00

Suppleant Matias Johansson (G) 070 – 041 38 97
Suppleant Folke Johansson (J) 070 – 818 85 01
Suppleant Michaela Björn (G) 070 – 79 81 344
Suppleant Renée Höjer (J) 08 – 33 40 29

Andra förtroendeuppdrag:

Revisor Magnus Ahlin (J)
Revisor Kalle Wallin (G)

Revisorsuppleant Johan Svahn (G)
Revisorsuppleant Peter Gidlund (J)

Valberedning Per Andersson (G)
Valberedning Emma Aspling (J)