Styrelse och andra förtroendeuppdrag

För att leda föreningens verksamhet finns en styrelse. Den ska förutom ordförande bestå av minst fyra ledamöter och minst fyra suppleanter, jämnt fördelade från kvarteren Getväpplingen (G) och Jordrevan (J).

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Sedan ordinarie föreningsstämma
genomförd den 17 mars 2021 återfinns följande personer i styrelse och i andra förtroendeuppdrag.

Styrelse:

Ordförande Mats Söderberg (G) 070-522 79 42
Sekreterare Anders Klintevall (J) 070 – 784 14 29
Kassör Ava Pettersson (G) 070 – 376 80 22
Ledamot Niklas Henningsohn  (G) 070 – 783 84 95
Ledamot Andreas Dahl (J) 072 – 531 32 00

Suppleant Matias Johansson (G) 070 – 041 38 97
Suppleant Folke Johansson (J) 070 – 818 85 01
Suppleant Renée Höjer (J) 08 – 33 40 29
Suppleant Björn Pettersson (G) – 070 750 95 22

Andra förtroendeuppdrag:

Revisor Magnus Ahlin (J)
Revisor Kalle Wallin (G)

Revisorsuppleant Johan Svahn (G)
Revisorsuppleant Karin Wedenius (J)

Valberedning Per Andersson (G)
Valberedning Robert Stenlund (J)
Valberedning Charlotte Jonsson (J)