Årsstämma 2024

Styrelsen kallar till årsstämma torsdagen den 7 mars 2024 kl 19.00.

Obs att den i år äger rum i Sörgårdsskolan. Årsstämmohandlingar har 
delats ut till alla hushåll. Finns även att ladda ner här.