EU-förbud att slänga matrester bland övriga sopor från 2024

Från och med 1 januari 2024 blir det förbjudet att slänga matrester i det övriga hushållsskräpet, enligt EU:s avfallsdirektiv. Redan för drygt ett år sedan, hösten 2022, kom våra kassuner för matavfall på plats, en för varje kvarter, Jordrevan resp. Getväpplingen. Dessa skulle ju finnas på plats senast den 1 januari 2023 enligt bestämmelser från Stockholms stad.

Från och med den 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter enligt gemensamma regler för hela EU. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare regler gällande insamling av matavfall. De nya bestämmelserna är alltså kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. 

matrester

Det blir därmed alldeles nödvändigt att matavfall inte förekommer i de övriga soporna här hos oss, utan läggs i särskild påse och hamnar i kassunen för matavfall. Annars kan samfälligheten drabbas av felsorteringsavgifter. Påsar tillhandahålls av Christoffer Stenbeck (G) och Anders Klintevall (J).

Till matavfall räknas både råa och tillagade matrester av exempelvis: Kött, ost, pasta, ris, potatis, grönsaker, inklusive skal och kärnor, rotfrukter, inklusive skal och kärnor, frukt, inklusive skal och kärnor, bröd, kex och kakor, fisk och skaldjur, inklusive skal och ben, äggskal, te och kaffe. Det går också fint att lägga viss mängd använt hushållspapper bland matavfallet. Detta bidrar till att fukt torkar ut i papperspåsen.

Om matavfallspåsen läcker, ta i anspråk ytterligare en papperspåse. Använd aldrig plast. Då förstörs processen där matavfallet görs om till biogödsel och biogas. Något som inte ska hamna i matåtervinningspåsen är tuggummi, snus och tobaksfimpar samt aska.

Närmare information: www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/