Vintern är här

När detta skrivs verkar det som om vi har en period med vinterväder framför oss. Många tycker det säkert är skönt att vi efter en lång, grå molnig period vi får ett klarare väder med vitt i backarna. Och vi ser fram emot att dagarna blir allt längre. Styrelsen är i färd med att förbereda budget för det kommande året. Frågan är om det åter blir möjligt att genomföra en årsstämma i mars eller april på sedvanligt sätt, eller om det åter bli fråga om ett skriftligt förfarande liksom förra gången. Det är ännu för tidigt att avgöra det, vi får se hur det ser verkar om någon månad och bestämmer då. Hur som helst är vi inriktade på att hålla stämma på det ena eller andra sättet under den stipulerade tiden, nämligen under mars eller april månad.

Investeringar i undercentralen

Undercentralen är samfällighetens hjärta som levererar värme och varmvatten till fastigheterna. Styrelsen har i september fattat ett inriktningsbeslut om att byta ut värmeväxlare och varmvattenväxlare i undercentralen under sommaren 2022. En investering som i storleksordningen uppgår till drygt 500 000 kronor. De nuvarande värme- och varmvattenväxlarna härrör från 1998 och dess livslängd närmar sig sitt slut. Och vi vill inte vänta till något går sönder, vilket tenderar att hända mitt i vintern. Vi kommer samtidigt se till att anläggningen kan övervakas och styra på distans, t ex om vi behöver fylla på vatten för värmecirkulationen för fastigheterna.

Styrelsen har från år 2015-17 och framåt låtit byta cirkulationspump (Getväpplingen), bytt ut all elektrisk utrustning, installerat nya expansionskärl, tryckhållare, avgasningsanläggning samt pump för varmvattencirkulationen. Nu är det alltså tid för värme- och varmvattenväxlarna. Det kommer att innebära förhållandevis stora ombyggnadsarbeten vilka genomförs sommartid för att minimera effekterna på vårt boende.

Kontakt eller kontaktlöshet med Nordea

I oktober fick vi allvarliga problem med vår bank Nordea. Vi behövde, till följd av byte av kassör, ändra administratörsbehörigheten till vårt konto. Vi tog kontakt med banken och räknade med att få detta ordnat på några dagar. Det krävs en omfattande pappersexercis och i banken lyckades våra handlingar försvinna, inte en gång, utan vid flera tillfällen i rad. Dessutom var kommunikationen väldigt långsam. Det känns märkligt att en internetbank fortfarande skickar och begär in handlingar i kuvert med B-post, dvs med billigare porto som nästan tar en vecka. Det innebär att det tar väldigt lång tid att få alla blanketter, att sända tillbaka dem i påskrivet skick varefter det visar sig att banken inte hittar handlingarna. Det värsta var att ingen kunde ge oss några svar. ”Det verkar ha blivit något fel, vi skickar en ny omgång blanketter”. Givetvis med B-post även denna gång. Så här fortgick det, dag efter dag, vecka efter vecka. Vi satt ofta någon timme i kö enbart för att komma fram till någon person i banken som inte kunde lämna besked men lovade att ”trycka på”. Så hade det gått en månad och flera räkningar var upplupna till betalning. Vi tycktes ha hamnat i total stiltje och fick begära uppskov med fakturor bl.a. från Stockholm Vatten och Avlopp. Det handlade om stora belopp. Skulle vi nu bli utan vatten och värme pga. obetalda räkningar? När allt hade stått stilla i fem veckor kontaktade ordförande Mats Söderberg chefen för Nordeas Business Banking, Nina Arkilahti. Då började det plötsligt hända saker och ting. Hon satte en av sina medarbetare på att snabbt detta. Efter att varit utspärrade i mer än sex veckor, utan tillgång till våra innestående bankmedel löste sig det hela på några dagar, våra behörigheter var ordnade, och vi kunde äntligen dra en lättnadens suck. Som kompensation för allt detta fick vi till samfälligheten en utbetalning på – hör och häpna – 500 kronor… Vi som hade fått hundratusentals kronor inlåsta. Men att det kan fungera så här pass illa i en storbank kom som en obehaglig överraskning.