Årsstämman 2021

Årsstämmohandlingarna har nu delats ut till alla fastighetsägare. Där finns verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 samt valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroendevalda. Där återfinns också styrelsens förslag till budget och valberedning för kommande verksamhetsår.

Årsstämman ska enligt stadgarna genomföras i mars eller april månad varje år. Den rådande pandemin gör det inte möjligt att samlas i en lokal för att genomföra stämman. Därför sker i stället – liksom närmast föregående år –  en skriftlig kommunikation – poströstning –  där varje fastighetsägare kan visa att man genom att lämna en röstsedel tagit del av och godkänt årsstämmohandlingarna.

Röstsedeln skall snarast lämnas i brevlådan till:

  •  Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88 eller
  • Anders Klintevall, Renfanegränd 23.

Den ska vara lämnad senast den 17 mars kl. 21.00.
– Årsstämmohandlingarna finns även att ladda ner här
– Har din röstsedel kommit bort? Skicka ett meddelande till styrelsen så får du en ny i brevlådan. Epostadress: styrelsen@jordvapplingen.se

Vårstädning den 17 april

Vårstädningen kommer att äga rum lördagen den 17 april. Samling kl. 9.00. I kvarteret Getväpplingen sker samling vid den övre garagelängan. I kvarteret Jordrevan samlas man i slutet av respektive gränd. Vi kommer i år att disponera en container för varje kvarter. Vi kommer också att genomföra en del mindre underhållsåtgärder i respektive kvarter. Klockan 11.15 serveras fika och korv ovanför affärsbacken, kv. Getväpplingen. Alla barn och vuxna i samfälligheten är välkomna.

Efter kl. 12.30 finns det möjlighet för fastighetsägare att lämna avfall från den egna tomten om det då fortfarande finns plats kvar i containrarna.

När blir våra gränder och gångstråk rensopade?

Vi behöver först avvakta att snöhögarna smälter och försäkra oss om att vintervädret inte återvänder. Så det kan dröja något ytterligare några veckor från när detta skrivs, den 1 mars. Ytterst är det vår entreprenör, Westpoint, som avgör detta. Vi kan alla redan nu förbereda oss genom att sopa in grus från kanten till våra häckar, så att vi får med så mycket som möjligt i den kommande maskinsopningen.