Vårstädning 17 april kl. 9.00

Våren är på väg!  Därmed dags för vårstädning. Samling kl. 9.00. I kvarteret Jordrevan samlas man vid vändplanen i respektive gränd. I kvarteret Getväpplingen samling på parkeringen vid övre garagelängan.

Med hänsyn till coronaläget är det viktigt att vi håller avstånd – 2 meter – god handhygien, samt håller oss hemma om vi känner oss det minsta dåliga.

Vi har i år beställt containrar för trädgårdsavfallet, en för vardera kvarteret i stället för transporter med släpkärra. Den ena ställs upp vid mittersta grändens vändplan i kv. Jordrevan, den andra invid spolplattorna kv. Getväpplingen.   

Följande gemensamma insatser förbereds:

Jordrevan:
– Jord behöver fyllas på i rabatten bakom den nya stenmurer intill lekplatsen.
– Kallasfalt behöver läggas på i en försänkning i anslutning till en fastighet i den övre gränden. 

Getväpplingen:
 – För att bereda plats för en beställld klätterställning i den övre lekparken behöver en gungställning och en vippgunglek flyttas och en rot som hamnar inom säkerhetsområdet för gungan behöver tas bort. 
– Några s.k. potthål innanför infarten till kvarteret behöver fyllas med kallasfalt.
– En del grenar behöver tas bort på det träd som växer in ovanför den övre garagelängan. 
– Marktäckande växter behöver planteras vid trappen intill garagelängan där det tidigare fanns nyponbuskar.

Klockan 11.15 serveras fika och korv ovanför affärsbacken. Alla barn och vuxna är välkomna.

Efter kl. 12.30 finns det möjlighet för fastighetsägare att lämna eget trädgårdsavfall i containern vid spolplattorna om det då fortfarande finns plats kvar i den.

LADDNING AV ELBILAR OCH LADDHYBRIDER

Utvecklingen på elbilsmarknadengår fort. Det finns bedömningar att om några år kommer cirka 70 procent av alla nya bilar att vara laddningsbara. En arbetsgrupp av boende i kvarteret Getväpplingen har påbörjat en förstudie angående förutsättningar att framöver ordna laddningsmöjligheter för de som så önskar på garageplatsen. En enkät planeras till senare i vår i syfte att ge en bild av vilket intresse som finns i kvarteret Getväpplingen som ju har gemensamma garage. I kvarteret Jordrevan är detta däremot en fråga för varje enskild fastighetsägare.                                                                                                                                             

NY LEKUTRUSTNING TILL ÖVRE LEKPARKEN, KVARTERET GETVÄPPLINGEN

Goda lekmöjligheter behövs i nära anslutning till bostaden framför allt när barnen är i förskoleåldern dvs.  3-6 år. Idag finns ingen klätterställning i den övre lekparken. En sådan har därför beställts från HAGS i Aneby, vilka är proffs på lekplatsutrustning. Så här kommer den se ut:

Gungställning och vippgunglek behöver först flyttas för att det ska bli plats för klätterställningen och en rot behöver tas bort. Vi räknar med att göra det på städdagen.
I vecka 16, dvs 19-22 april anländer leveransen. Den ställs upp på ängen invid lekplatsen.
Sedan behöver vi påföljande helg, den 23-25 april ett antal frivilliga som under sakkunnig ledning samlas någon dag för att montera ihop den. Konstruktionen byggs på skenor vilka ska grävas ner 40 cm. Sedan finns en monteringsanvisning som man arbetar efter.

ÅRSSTÄMMAN 2021 MYCKET VÄL GENOMFÖRD

Du bor i en samfällighet där de allra flesta bostadsinnehavare tar ett aktivt ansvar. I samband med att den skriftliga årsstämman genomförts hade hela 68 av 78 fastighetsägare dvs. nittio procent tagit del av årsstämmohandlingarna, fyllt i och lämnat in sin röstsedel. Vilket gäng! En samfällighet där fastighetsägarna är så pass aktiva och tar ansvar är givetvis en stor tillgång, ett riktigt styrkebesked för alla oss som bor här. Årsstämmoprotokollet kan laddas ner här.

Nu har vi lagt verksamhetsåret 2020 till handlingarna och kan se framåt.  Vi går in i 2021 års arbete med god ekonomi, med ordning och reda i verksamheten, samt med en bra uppfattning av vad vi behöver göra för att hålla kvaliteten på topp i våra anläggningar och i vårt område.  

Låt oss nu hoppas att nästa års stämma kan genomföras på vanligt sätt igen när vi åter kan vara samlade på plats.