Att möta våren

Uppslutningen var mycket god på städdagen lördagen den 17 april och vädret visade sig för en gångs skull från sin allra bästa sida. Pandemin gjorde att vi använde oss av containrar från Ragns-Sells, vilka levererades och hämtades punktligt. De blev i båda kvarteren mycket välfyllda och i Getväpplingen fick vi som tur var hjälp med att köra ett stor lass säckar på en av de boendes lastbilar. Jehanders hade levererat både jord och sand som kunde ösas på plats av de boende. Michael P fyllde tacknämligt upp potthål och gropar i gatan med asfalt. Vi tog också ur några av de träd i Getväpplingen som växt sig allt vidare. Till sist fick vi avnjuta fika och korv vid ”Affärsbacken” serverad av mycket kompetent personal ur kvarterets yngre generation.

Nog med fortkörningar

Vad göra för att hålla nere hastigheten i våra gränder, framför allt med tanke på våra yngsta. Ännu fler flexibumps, fler varningsskyltar, blomlådor, bockar, låsta grindar eller avspärrningskedjor??? Mer av detsamma eller nya grepp? Frågan har kommit upp i olika sammanhang, diskuterats länge och behandlats i styrelsen. Den senare har stannat för att nu sätta upp en hastighetsdisplay som visar aktuell fart hos fordonsföraren, i röd text om det går för fort. Utrustningen drivs genom ett batteri som laddas upp under mörkrets timmar när det kommer ström till gatubelysningen. Den här anläggningen sätter vi upp under maj månad i kvarteret Getväpplingen, faller det väl ut kan det mycket väl bli ytterligare en i kvarteret Jordrevan.