Renovering av övre lekparken

Vecka 37, 13-15 september påbörjas renoveringen av Getväpplingens övre lekpark. Gungställningen flyttas för att ge plats åt en nyanskaffad klätterställning. Erforderliga markarbeten och flytt av gungställning m.m. kommer att genomföras av gräventreprenör Agab Mellansverige AB.

Efter det att markarbetena genomförts kommer Veterankraft i Västerort att ordna montering av lekutrustning samt nya staket.
Det nya staketet blir försett med en grind ut mot gränden för att ytterligare minska trafikfaran för våra yngsta.

Under den tid arbetet med upprustningen pågår kommer lekplatsen att vara stängd för allmänt tillträde. 

Föräldrar uppmanas hålla särskild uppsikt över barnen så länge arbetet pågår.

Styrelsen