Kallt i fastigheten?

Genom säkerhetsappen Coyards har flera fastighetsägare meddelat att det är kallt i bostaden.

Detta kollar man själv:
1. Att elementets termostat står på max värme och att elementet är luftat.
2. Att shunten står i läge +. (Se handbok för nyinflyttade).
3. Mät temperaturen, ca 150 cm från golvet och 1 m från ett fönster. Att – som någon
    meddelat – ha endast 17 grader är inte o.k.

Om temperaturen är tydligt under 20 grader återstår det att kontakta Rörmannen i
Bromma AB tel 08 – 36 28 61.

Samordna gärna med någon granne om denne upplever samma problem.

Rörmannen i Bromma AB är informerad om att det upplevs kyligt i flera fastigheter och har beredskap att ta emot samtalen.

Debitering

Om ett fel visar sig ligga i det gemensamma systemet står samfälligheten för kostnaderna. Annars faller det på den enskilde fastighetsägaren.

I samma fastighetslängor där någon upplever att det är för kallt har andra fullgod värme, dvs 21-23 grader. Det är därför viktigt att först noga kolla upp den egna fastigheten enligt listan ovan.

Detta gör styrelsen

Styrelsen ser till att fjärrvärmecentralen fungerar som den ska och levererar värme och varmvatten. Personal från Rörmannen kontrollerade att allt var ok i fjärrvärmecentralen så sent som i fredags den 2 december och återkommer idag onsdag den 7 december. Utgående värme från centralen håller samma temperatur som tidigare år, t.o.m. något högre.