Höststädningen den 22 oktober

Sandra ( i bakgrunden) höll i korv-och fikaserveringen tillsammans med Emelie och Shirin.

Årets höststädning blev som brukligt är en trevlig sammankomst där vi hjälptes åt att klippa häckar, städa lekparker och göra oss av med löv, kvistar och ris. Ragn-Sells hade ställt upp containrar i vilka vi kunde göra oss av med mycket trädgårdsavfall. Och vädrets makter var goda, vi fick en skön dag tillsammans. Som brukligt är avslutade vi med korv och fika.

Nu börjar vi med sortering av matavfall

Stockholms stad har bestämt att alla hushåll i hela staden ska sortera sitt matavfall fr o.m. år 2023.
I vår samfällighet är två matavfallsbehållare nu på plats, en för vardera Renfanegränd och Blåarvsgränd – vilka är placerade intill våra befintliga sopkassuner.

Dessa behållare, av typ ”MiniCollector”, är försedda med lås till vilka man använder samma nyckel som till de befintliga sopbehållarna. Det är inom kort redo att tas i bruk.  I vår samfällighet ”värmer vi upp oss” genom att börja med detta redan nu i november.

Alla hushåll ska därmed sortera ut matavfallet och lägga det i en särskild påse, en papperspåse, som kommer att delas ut till samtliga hushåll i samfälligheten. Så fort du fått avfallspåsarna kan du börja sortera matavfallet och lämna det i de nya behållarna. Varje hushåll kommer att tilldelas ett ”startkit” beståenda av 80 avfallspåsar, en hållare till dessa, en vaskskrapa och en informationsbroschyr. Den utdelade mängden påsar motsvarar ett halvt års förbrukning för ett ”genomsnittligt” hushåll.

En lika stor mängd påsar som de utdelade kommer att finnas för avhämtning när dina påsar tagit slut. Anledningen till att vi inte delar ut alla påsar på en gång är att åtgången kan se väldigt olika ut t.ex. beroende på hushållets storlek, men även beroende på om du själv redan komposterar matavfall. Du som bor i kvarteret Jordrevan kommer när dina påsar tagit slut att kunna hämta en ny laddning påsar hos Anders KlintevallRenfanegränd 23 och du som hör hemma i kvarteret Getväpplingen kan göra detsamma hos Christoffer StenbeckBlåarvsgränd 56.

Genom att inte dela ut alla påsar på en gång kommer vi också att kunna ha stenkoll på när det börjar bli dags att beställa en ny laddning från Stockholm Vatten & Avfall. Det är nämligen bara samfälligheten som kan göra en sådan beställning, inte den enskilde boende.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det bara är i de utdelade påsarna som matavfall får lämnas i de nya behållarna. I påsarna läggs allt som kan klassas som rester av mat, inklusive skal. En mer detaljerad instruktion om vad som får och inte får slängas finns i den broschyr från Stockholm Vatten och Avfall vilken delas ut samtidigt med påsarna och hållarna. Övriga hushållssopor läggs som tidigare i den vanliga soppåsen och kastas som hittills i de gamla behållarna, förutom det som sorteras ut som förpackningar (dvs. metall, glas, plast, tidningar och papper) vilka lämnas på en återvinningsstation.

Har man en egen kompost på tomten kan man även fortsättningsvis använda den till sådant som den är lämplig för, men däremot får man inte längre lägga matrester tillsammans med övriga sopor i de redan befintliga avfallsbehållarna, utan de ska läggas i särskild påse och lämnas i den nya särskilda behållaren märkt ”matavfall”.