Höststädning den 22 oktober.

Lördagen den 22 oktober äger höstens städdag rum. Samling kl. 9.00. för Getväpplingen vid övre garagelängan, för Jordrevan vid vändplanen för respektive gränd.

Alla fastighetsägare ställer givetvis upp. Uppgiften är att göra fint på gemensamma ytor.

Getväpplingen: Det behövs några som krattar och tar bort ogräs i Övre lekparken (intill Blåarvsgränd 50), ett annat gäng som klipper ur häckarna invid infarten. Sen ser var och en över sitt eget städområde.

Klockan 11.15 serveras sedvanlig fika och korv strax ovanför affärsbacken invid Blåarvsgränd 44 för vuxna och barn. Vi hoppas på fint väder.

En avfallscontainer ställs upp i respektive kvarter, för Getväpplingen vid spolplattorna medan den för Jordrevan ställs intill den mellersta grändens vändplan. Klipp och packa ihop avfallet så gott det går så vi undviker en massa luft i containern.

Klockan 11.15 serveras sedvanlig fika och korv strax ovanför affärsbacken invid Blåarvsgränd 44 för vuxna och barn. Vi hoppas på fint väder.

Därefter kan man fylla på med ris och trädgårdsavfall från den egna tomten i välpackat skick så länge det finns utrymme kvar i containern. Spretiga grenar måste sågas itu innan de lämnas.