Årsstämman har blivit framflyttad

På grund av det rådande hälsoläget – med risk för smittspridning och utsatt hälsoläge för äldre och övriga infektionskänsliga – tvingas vi tyvärr ställa in den aviserade årsstämman nu på torsdag den 19 mars. Enligt föreningens stadgar skall årsstämman genomföras under mars eller april månad. Vi hoppas därför att läget klarnar så pass att det blir möjligt att genomföra den nu framflyttade stämman inom den tidsramen.

Tidpunkten för årsstämman har därför flyttats till torsdagen den 23 april kl 19.00. Plats: Björnbodaskolans matsal. De handlingar som tidigare delats ut vilka även finns att ladda ner här gäller fortfarande.

Vårstädningen genomförs lördagen den 25 april med samling kl. 09.00.

Den fortsatta utvecklingen får visa om det blir möjligt att genomföra ovanstående planerade aktiviteter vid de ovan angivna tidpunkterna. Men om inte något annat meddelas dessförinnan ligger de alltså fast.

Dags att byta takpappen på garagen i kvarteret Getväpplingen.

Taktäckningen på våra båda garagelängor i kvarteret Getväpplingen slutfördes den
17 maj 1973 av AB Trebolit ed 15 års garanti. Taken uppnår nu en ålder av 47 år och det är dags att lägga på ny takpapp. Styrelsen har därför – efter att ha infordrat ett antal anbud – uppdragit till AB Northpower Takentreprenader, Stenhamra, att utföra en ny beläggning av garagetaken i vår. Arbetet genomförs under den andra halvan av maj och kommer att pågå under en till två veckor. Bilar inte bör stå i garaget under arbetstid (07:00 – 18:00) de dagar då arbetet sker eftersom det finns risk för att damm, spån och eventuellt andra lösa föremål faller ner på fordonen. Kostnaderna för detta inryms inom vår ordinarie budgetram.

Stulna fordon
Liksom i januari har det nyligen hänt att stulna, falskskyltade fordon ställts upp på vår parkeringsplats, nedre parkeringen i kv Getväpplingen. Denna gång var polisen på plats och plockade bort de stulna skyltarna och bilen har tagits i förvar. Den nya skyltningen, ”Privat parkering” underlättar omedelbara ingripanden vid dessa händelser.

Lämna ett svar