Årsstämma

Årsstämma den 19 mars

Ett tidigt vårtecken är samfällighetens årsstämma. Den äger rum torsdagen den 19 mars kl. 19.00 – 21.00 i Björnbodaskolans matsal. Förutom de punkter som alltid ska finnas vid en årsstämma får vi en praktisk genomgång av samfällighetens gemensamma varnings- och larmsystem Coyards av Anders Hellqvist. Vi får också en inblick om vad som hänt med exploateringsplanerna för Björnmossevägen, samt frågan om gemensam återvinning av matavfall.

Årsstämmohandlingarna finns att ladda ner här.

Privat parkering

Inom kort kommer tilläggsskyltar med texten ”Privat parkering” sättas upp vid de båda parkeringsplatserna i kvarteret Getväpplingen.  Detta för att förhindra att utomstående – som hittills – kan parkera sina bilar en hel vecka här utan att något händer från parkeringsbolagets sida.
Vi räknar med att på så sätt kunna snabba upp processen med olovliga långvariga fordonsuppställningar som emellanåt har uppstått.

Peter Svensson

Vår kassör Peter flyttar under våren från Blåarvsgränd och Kälvesta efter 36 år. Han kommer därför att lämna styrelsen vid årsstämman, vilket vi alla i styrelsen är ledsna för. Peter har gjort ett strålande jobb som kassör samt med ackuratess rett ut olika svåra frågor som kommit upp. Dessutom har vi haft väldigt trevligt tillsammans. Vid styrelsesammanträdet i februari firades han med tårta. Rekryteringen av en ny kassör pågår. Vi önskar Peter all lycka framöver. 

Lämna ett svar