VÅRSTÄDNING LÖRDAGEN DEN 22 APRIL

Äntligen … våren nalkas.

Sedvanlig vårstädning av våra gemensamma områden inför sommarhalvåret. Häckar ansas. Rabatter rensas. Nedblåsta grenar ska sågas upp och packas i container. Var och en använder sina egna ögon och ser efter vad som behöver göras. Packa avfallet ordentligt, släng inte i en halv trädkrona i containern, (på förekommen anledning), då funkar det inte. Allt kan läggas där utom elmaterial och miljöfarligt avfall.

Getväpplingen Samling kl. 9.00 på parkeringen invid den övre garagelängan.

Obs! Vi tänker också måla parkeringsrutorna på den stora parkeringsplatsen varför denna måste vara utrymd på bilar senast kl. 8.15 samma morgon. Container finns på gräsplanen invid spolplattorna.

Jordrevan Samling kl. 9.00 vid vändplanen för respektive gränd; Container finns på gräsmattan vid mellangrändens vändplan

Kl. 11.15 serveras det fika och korv för alla sugna vuxna och barn. I år håller vi till nedanför ”affärsbacken”, nära gångvägen till affären mellan de båda kvarteren.

Efter kl. 12.00 finns det möjlighet att fylla på med avfall från den egna tomten under förutsättning att det då fortfarande finns utrymme kvar i containern.
                                                                                                                 
                                                        Styrelsen