Vårstädning lördagen den 20 april kl 09.00

Getväpplingen, samling vid övre garagagelängan. Jordrevan, samling vid vändplanen för respektive gränd. Sedvanlig vårstädning av gemensamma ytor inför sommarhalvåret. Alla deltar.
Lekparker och gräsytor ska fräschas upp: krattning och sopning. Häckar ansas. Nedblåsta grenar ska delas upp och packas i container. Var och en använder sina egna ögon och ser vad som behöver göras.
Container är rekvirerad och kommer att stå på vanliga stället; Getväpplingens vid spolplattorna och Jordrevans vid den mellersta grändens vändplan. Allt avfall måste givetvis packas ihop ordentligt. Inga trädkronor i containern i år heller med andra ord. Allt kan läggas där utom miljöfarligt avfall och elmateriel.
Kl 11.15 serveras det korv och dricka för alla sugna vuxna och barn.
Efter kl.12.00 finns det möjlighet att fylla på trädgårdsavfall från den egna tomten under förutsättning att det är ordentligt packat och att det fortfarande finns utrymme kvar i containern.
Väl mött!