Elfordon i kvarteret Getväpplingen

Nu har du som bor i kvarteret Getväpplingen möjlighet att ladda elfordoni garagen! Samfällighetsföreningen har ingått samarbete med Laddaccess vilket innebär att företaget blir föreningens laddoperatör. Laddaccess kommer att ansvara för utbyggnaden av föreningens infrastruktur för laddning i garagen i kvarteret Getväpplingen.Till de i kvarteret Getväpplingen som vill ladda sitt fordon vid garageplatsen sätter Laddaccess upp laddare och ordnar anslutning. De som tecknar abonnemang med Laddaccess betalar en fast månadshyra för laddaren och en rörlig avgift för förbrukningen. Den senare motsvarar vad samfällighetsföreningen i sin tur betalar för el genom sitt avtal. Fastighetsägaren kan alltid följa och kontrollera laddningen till sitt fordon via en app.   

Avtal som hyrkund
Med den lösning föreningen valt i samarbete med Laddaccess, hyrkundsavtal, betalar endast den som beställer elbilsladdning i garagen för ett abonnemang. Övriga fastighetsägare och samfällighetsföreningen berörs inte alls av några som helst kostnader för detta upplägg.

Laddaccess svarar för kundsupport, uppgraderingar och underhåll. Som hyrkund får man alltid tillgång till modern och aktuell utrustning och service. Företaget är inte bundet till visst märke eller modell. Det innebär att det tillhandahåller sådan laddningsutrustning vilken vid installationstidpunkten visar sig mest ändamålsenlig vartefter marknad och teknik utvecklas. Detta blir möjligt genom att den utrustning som används utgör del i ett öppet system av märken och modeller, vilka fungerar ihop i vad som kallas ett gemensamt protokoll.

Om en försäljning av den egna fastigheten i kv. Getväpplingen skulle bli aktuell kan man alltid meddela att det lätt finns möjlighet att ordna med elbilsladdning, vilken lär öka intresset hos många husköpare.

Laddabonnemang kvarteret Getväpplingen
– Laddhybrid 320:-/månad + förbrukade KWh. Startavgift 1 100 kr (engångskostnad).

– Elbil 375:-/månad + förbrukade KWh. Startavgift 1 500 kr (engångskostnad).

När abonnemanget tecknas binder man sig inledningsvis för sex månaders avtalstid. Efter denna period övergår avtalet till ett tillsvidareabonnemang med två månaders uppsägningstid.

Från vilken tidpunkt blir det möjligt att komma igång med laddning?  
Installationsarbetet i garagen genomförs i början på september i år för er som då tecknat ett avtal. Den som redan nu från starten tecknar sig för ett abonnemang redan får femtio procent rabatt på startavgiften. För övriga som planerar att skaffa en elbil vid en senare tidpunkt blir leverans-tiden cirka sex veckor efter tidpunkten för beställning. Laddaren aktiveras vid det datum som man själv bestämmer. Laddaccess bygger ut nät och utrustning i föreningen löpande vartefter att behov uppstår.

Hur tecknar man ett laddavtal?
Hyrkund blir man genom att teckan ett avtal direkt hos www.laddaccess.se.

Hur får man veta mer?
Det finns flera möjligheter. Välj en eller flera.

  • Gå in på Laddaccess hemsida www.laddaccess.se
  • Kontakta Kristian Greslingaas, Laddaccess 076-778 8028 eller kristian@laddaccess.se
  • Delta i ett informationsmöte som kommer att genomföras på plats här i Jordväpplingens samfällighet onsdagen den 28 augusti kl. 19.00-20.30 hos Mats Söderberg.
    Anmälan till att delta i mötet är obligatorisk och sker till styrelsen@jordvapplingen.se
    senast den 24 augusti. Mötet kommer till stånd under förutsättning att ett antal intresserade har anmält sig.