VÅRSTÄDNING LÖRDAGEN DEN 22 APRIL

Äntligen … våren nalkas.

Sedvanlig vårstädning av våra gemensamma områden inför sommarhalvåret. Häckar ansas. Rabatter rensas. Nedblåsta grenar ska sågas upp och packas i container. Var och en använder sina egna ögon och ser efter vad som behöver göras. Packa avfallet ordentligt, släng inte i en halv trädkrona i containern, (på förekommen anledning), då funkar det inte. Allt kan läggas där utom elmaterial och miljöfarligt avfall.

Getväpplingen Samling kl. 9.00 på parkeringen invid den övre garagelängan.

Obs! Vi tänker också måla parkeringsrutorna på den stora parkeringsplatsen varför denna måste vara utrymd på bilar senast kl. 8.15 samma morgon. Container finns på gräsplanen invid spolplattorna.

Jordrevan Samling kl. 9.00 vid vändplanen för respektive gränd; Container finns på gräsmattan vid mellangrändens vändplan

Kl. 11.15 serveras det fika och korv för alla sugna vuxna och barn. I år håller vi till nedanför ”affärsbacken”, nära gångvägen till affären mellan de båda kvarteren.

Efter kl. 12.00 finns det möjlighet att fylla på med avfall från den egna tomten under förutsättning att det då fortfarande finns utrymme kvar i containern.
                                                                                                                 
                                                        Styrelsen

Kallelse till samfällighetens årsstämma den 9 mars.

Fastighetsägare i samfälligheten har i uppgift att utifrån årsstämmohandlingar och delaktighet i årsstämma ta ett ansvar för att verksamheten i föreningen genomförs på ett regelrätt och effektivt sätt och att den styrelse och de övriga förtroendevalda som väljs får bästa möjliga förutsättningar att verka.

Det är vi själva, vi som bor här, som driver vår samfällighet efter bästa förmåga. Skött på ett rådigt sätt ger oss verksamheten en väl fungerande boendesituation till rimlig kostnad. Verksamheten blir precis så bra och effektiv som de gemensamma ansträngningarna av oss boende här leder till, varken mer eller mindre.               

Det handlar god om ekonomisk hushållning, om drift och underhåll avseende värme, vatten, hushållsavfall, snöröjning, fiber och kabel-TV, vägar och gränder, vägbelysning, lekplatser, gemensamma grönytor m.m.

Enligt föreningens stadgar ska årsstämma genomföras under mars eller april varje år på tid och plats som styrelsen anger. Styrelsen kallar därför till ordinarie årsstämma torsdagen den 9 mars 2023, kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal,  Skogsnävegränd 3.                                .       
Välkommen till årsstämman!

Årsstämmohandlingar att ladda ner finns här.

Valberedningens förslag finns att ladda ner här.

Kallt i fastigheten?

Genom säkerhetsappen Coyards har flera fastighetsägare meddelat att det är kallt i bostaden.

Detta kollar man själv:
1. Att elementets termostat står på max värme och att elementet är luftat.
2. Att shunten står i läge +. (Se handbok för nyinflyttade).
3. Mät temperaturen, ca 150 cm från golvet och 1 m från ett fönster. Att – som någon
    meddelat – ha endast 17 grader är inte o.k.

Om temperaturen är tydligt under 20 grader återstår det att kontakta Rörmannen i
Bromma AB tel 08 – 36 28 61.

Samordna gärna med någon granne om denne upplever samma problem.

Rörmannen i Bromma AB är informerad om att det upplevs kyligt i flera fastigheter och har beredskap att ta emot samtalen.

Debitering

Om ett fel visar sig ligga i det gemensamma systemet står samfälligheten för kostnaderna. Annars faller det på den enskilde fastighetsägaren.

I samma fastighetslängor där någon upplever att det är för kallt har andra fullgod värme, dvs 21-23 grader. Det är därför viktigt att först noga kolla upp den egna fastigheten enligt listan ovan.

Detta gör styrelsen

Styrelsen ser till att fjärrvärmecentralen fungerar som den ska och levererar värme och varmvatten. Personal från Rörmannen kontrollerade att allt var ok i fjärrvärmecentralen så sent som i fredags den 2 december och återkommer idag onsdag den 7 december. Utgående värme från centralen håller samma temperatur som tidigare år, t.o.m. något högre.

Höststädningen den 22 oktober

Sandra ( i bakgrunden) höll i korv-och fikaserveringen tillsammans med Emelie och Shirin.

Årets höststädning blev som brukligt är en trevlig sammankomst där vi hjälptes åt att klippa häckar, städa lekparker och göra oss av med löv, kvistar och ris. Ragn-Sells hade ställt upp containrar i vilka vi kunde göra oss av med mycket trädgårdsavfall. Och vädrets makter var goda, vi fick en skön dag tillsammans. Som brukligt är avslutade vi med korv och fika.

Nu börjar vi med sortering av matavfall

Stockholms stad har bestämt att alla hushåll i hela staden ska sortera sitt matavfall fr o.m. år 2023.
I vår samfällighet är två matavfallsbehållare nu på plats, en för vardera Renfanegränd och Blåarvsgränd – vilka är placerade intill våra befintliga sopkassuner.

Dessa behållare, av typ ”MiniCollector”, är försedda med lås till vilka man använder samma nyckel som till de befintliga sopbehållarna. Det är inom kort redo att tas i bruk.  I vår samfällighet ”värmer vi upp oss” genom att börja med detta redan nu i november.

Alla hushåll ska därmed sortera ut matavfallet och lägga det i en särskild påse, en papperspåse, som kommer att delas ut till samtliga hushåll i samfälligheten. Så fort du fått avfallspåsarna kan du börja sortera matavfallet och lämna det i de nya behållarna. Varje hushåll kommer att tilldelas ett ”startkit” beståenda av 80 avfallspåsar, en hållare till dessa, en vaskskrapa och en informationsbroschyr. Den utdelade mängden påsar motsvarar ett halvt års förbrukning för ett ”genomsnittligt” hushåll.

En lika stor mängd påsar som de utdelade kommer att finnas för avhämtning när dina påsar tagit slut. Anledningen till att vi inte delar ut alla påsar på en gång är att åtgången kan se väldigt olika ut t.ex. beroende på hushållets storlek, men även beroende på om du själv redan komposterar matavfall. Du som bor i kvarteret Jordrevan kommer när dina påsar tagit slut att kunna hämta en ny laddning påsar hos Anders KlintevallRenfanegränd 23 och du som hör hemma i kvarteret Getväpplingen kan göra detsamma hos Christoffer StenbeckBlåarvsgränd 56.

Genom att inte dela ut alla påsar på en gång kommer vi också att kunna ha stenkoll på när det börjar bli dags att beställa en ny laddning från Stockholm Vatten & Avfall. Det är nämligen bara samfälligheten som kan göra en sådan beställning, inte den enskilde boende.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det bara är i de utdelade påsarna som matavfall får lämnas i de nya behållarna. I påsarna läggs allt som kan klassas som rester av mat, inklusive skal. En mer detaljerad instruktion om vad som får och inte får slängas finns i den broschyr från Stockholm Vatten och Avfall vilken delas ut samtidigt med påsarna och hållarna. Övriga hushållssopor läggs som tidigare i den vanliga soppåsen och kastas som hittills i de gamla behållarna, förutom det som sorteras ut som förpackningar (dvs. metall, glas, plast, tidningar och papper) vilka lämnas på en återvinningsstation.

Har man en egen kompost på tomten kan man även fortsättningsvis använda den till sådant som den är lämplig för, men däremot får man inte längre lägga matrester tillsammans med övriga sopor i de redan befintliga avfallsbehållarna, utan de ska läggas i särskild påse och lämnas i den nya särskilda behållaren märkt ”matavfall”.