Styrelse

För att leda föreningens verksamhet finns en styrelse. Den ska förutom ordförande bestå av minst 4 ledamöter och minst 4 suppleanter, jämnt fördelade från vardera kvarteren Getväpplingen (G) respektive Jordrevan (J). Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Sedan ordinarie föreningsstämma 14 mars 2019 återfinns följande personer i styrelse och i andra förtroendeuppdrag.

Ordförande Mats Söderberg (G) 070-522  79 42
Sekreterare Anders Klintevall (J) 070 – 784 14 29
Kassör Peter Svensson (G) 0730 – 88 98 86
Ledamot Björn Sorkin (J) 070 – 003 84 77
Ledamot Niklas Henningsohn  (G) 070 – 783 84 95
Ledamot Andreas Dahl (J) 072 – 531 32 00

Suppleant Matias Johansson (G) 070 – 041 38 97
Suppleant Folke Johansson (J) 076 – 88 69 073
Suppleant Michaela Björn (G) 070 – 79 81 344
Suppleant Renée Höjer (J) 08 – 33 40 29

Revisor Magnus Ahlin (J)
Revisor Kalle Wallin (G)

Revisorsuppleant Johan Svahn (G)
Revisorsuppleant Peter Gidlund (J)

Valberedning Per Andersson (G)
Valberedning Emma Aspling (J)

 

Comments are closed.