Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsstämman 2019 har utsett följande personer:

Bredbandsfrågor:
Matias Johansson (G) 0721-58 14 30

Grannsamverkan:
Therese Wallin (G) 08-605 74 60
Anders Hellqvist (G) 070-825 04 20
Erik Renner (J) 08-89 46 39

Kvartersförråd, gräsklippare:
Andreas Dahl (J) 08-122 922 92
Mats Söderberg (G) 070-522  79 42

Områdesbelysning:
Björn Björkman (G) 073-356 66 19
Folke Johansson (J) 076 – 88 69 073

Snöröjning, sandning och sophantering:
Niklas Henningsohn (G) 070 – 783 84 95
Andreas Dahl (J) 072 – 531 32 00

Spolplattor:
Björn Pettersson (G)

Undercentral:
Niklas Henningsohn (G) 070 – 783 84 95
Björn Sorkin (J) 070 – 003 84 77

 

Comments are closed.