1. Föreningen

Jordväpplingens samfällighetsförening är belägen i västra Stockholm. Området ligger i Stockholms kommun, Vällingby församling. Vår stadsdel heter Kälvesta.

Jordväpplingens samfällighetsförening omfattar kvarteren Getväpplingen (Blåarvsgränd) med 42 fastigheter och Jordrevan (Renfanegränd) med 36 fastigheter. Området byggdes 1973.

Det är vi i de 78 husen som äger och som ansvarar för anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter. För oss innebär det i första hand:
- Vägar inom vårt område
- Parkanläggningar (gräsmattor, träd och berg)
- Lekplatser (fem stycken för våra barn)
- Distribution av vatten, avlopp och värme till samtliga hus
- Centralanläggning för bredband och kabel-TV
- Sopanläggningar
- Spolplattor
- Garage, parkeringsplatser för Getväpplingens fastigheter

Det är vi som äger och sköter om våra områden. Om vi tar väl hand om våra egendomar så får vi mindre kostnader för reparationer, utbyten och nyanskaffningar. För några funktioner/anläggningar har föreningen utsett ansvariga personer, till exempel vår central för distribution av värme och varmvatten samt vägbelysning. Fel och frågor kan i första hand ställas till dessa kontaktpersoner och styrelsen.

Jordväpplingens samfällighetsförening har registreringsnummer 716416-2310.

Comments are closed.