Larm- och varningssystem

Anlutning till vårt gemensamma larm- och varningssystem, Coyards.

Det finns numera möjlighet för alla i vår samfällighet att vara ansluten till detta system, där vi kan varna och uppmärksamma övriga boende i samband med brott, brand, hot m.m. I detta system finns ingen begränsning hur många som kan vara med. Det innebär en klar förbättring till skillnad mot det gamla SMS-systemet (Supertext) där antalet anslutningar var maximerat till 50 stycken. Numera är det alltså fullt möjligt att ansluta flera personer/ flera mobilnummer i varje hushåll, unga som vuxna.

Samfälligheten har en egen grupp i Coyards med namnet ”Jordväpplingen”. Meddelanden som skickas här når alla anslutna i området. För att kunna använda sig av tjänsten måste man först installera appen Coyards och sedan göra en förfrågan om medlemskap. Gör så här:

1. Läs om appen på https://coyards.se
2. Hämta appen (konstadsfritt) i Appstore eller på Google play.
3. Sök efter gruppen ”Jordväpplingen” under menyn för grupper.
4. Skicka en medlemsförfrågan i appen. Uppge där ditt namn, skriv även in din adress så att man kan se varifrån ditt meddelande kommer.
5. Tillåt appen att göra s k push-notiser. (För iPhone: gå in i ”Inställningar”, sök ”Notiser”, välj ”Coayrds”, aktivera ”Tillåt notiser.)

Anders Hellqvist är föreningens administratör för gruppen. Det går bra att skicka medlemsförfrågan direkt till Anders på mobil nr 0708-25 04 20 eller mailadress jungfruskar@gmail.com

Comments are closed.