Grannsamverkan mot brott

För att få vara med i projektet “grannsamverkan” ställs vissa minikrav på oss boende i området:

1. Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

Följande rekommendationer finns:

• Inventarielista:
För inventarielista och komplettera med fotografier/videofilm av bostaden. Förvara förteckningen på annan plats än i hemmet.
Inventarielista finns för nedladdning på www.samverkanmotbrott.se

• Märkning:
Märkta föremål är mindre stöldbegärliga eftersom de är svårare att sälja vidare, det är större chans att du får tillbaka dem om du blir bestulen på dem och det kan hjälpa till att binda föremålet till ett visst inbrott om de hittas. Märkningen ska vara spårbar för polisen i nationella eller internationella register.

• Vid pågående brott
Ring 112

• Vid tips till polisen
Ring 114 14

Mottot är:“Trygghet skapar vi tillsammans i Grannsamverkan”

Comments are closed.