Villaägarnas Riksförbund

Villaägarnas Riksförbund (Villaägarna) är intresseorganisationen för landets småhusägare. Villaägarna är en partipolitisk obunden sammanslutning av ägare av villa, fritidshus eller tomt samt villaägareföreningar. Villaägarna har bl.a. till ändamål att främja småhusägarnas intressen genom att verka för att de som vill bo i egen villa ges möjlighet härtill, att verka för rimliga boendekostnader, god boendemiljö samt trygghet och valfrihet i boendet. Villaägarna arbetar utan vinstintresse. Enskilda fastighetsägare kan bli medlemmar i Villaägarna – kontakta dem direkt för mer information.
Samfällighetsföreningarnas arbetsvillkor och frågeställningar kräver specialkompetens i Juridik och förvaltningsfrågor. Hos Villaägarna arbetar personer som är specialister på detta område. Dessa kan bistå föreningen med information och rådgivning.

Jordväpplingens samfällighetsförening har ett serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund. Serviceavtalet är för föreningen och inte för enskilda fastighetsägare. Villaägarnas serviceavtal ger vår samfällighetsföreningen:

  • Rådgivning i samfällighetsjuridik och förvaltningsfrågor
  • Lagfartsförteckning
  • Föreningsförsäkringar
  • Samfällighetsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Kurser och litteratur
  • Informationsblad och tidningen Villaägaren

Med information om Villaägarna finns på deras hemsida.

Villaägarnas Riksförbund

Comments are closed.