Redovisning av utgifter

För Dig som haft utgifter vid städdagar eller i andra sammanhang; var god fyll i blankett och lämna tillsammans med eventuella räkningar till Mats Söderberg, Blåarvsgränd 88. Dra sedan av detta belopp vid nästkommande månadsbetalning. Ange att avdrag har gjorts.
Om det finns frågor, var god kontakta ordförande Mats Söderberg 893219, kassör Peter Svensson 739 9886 (Blåarvsgränd 70) eller någon annan i styrelsen.
Redovisning av utgifter

Comments are closed.