Gemensamma skötselområden

I samband med städdagar vår och höst och under sommarhalvåret ska vi sköta våra gemensamma områden såsom gräsmattor och lekplatser. I de flesta fall delar man ansvaret med sina grannar. Då får man gemensamt ta ansvar för schema och arbetsformer.

Jordrevan

I kvarteret Jordrevan upprättar de boende i var och en av de tre gränderna ett städschema.

Getväpplingen

Vissa fastighetsägare är ansvariga för någon av de tre lekplatserna, flertalet övriga har i ansvar att sköta någon eller några av gräsytorna och det som hör till dem. Ytterligare någon har fått speciella uppdrag.

Lekplatserna ska hållas efter och krattas för att motverka bl.a. risk för fallskador, ogräs m.m. Lekredskapen torkas av med såpvatten då och då.
Kontrollera också redskapens funktion.

Gräsmattor inbegriper krattning vår och höst, klippning samt skötsel av buskar och annan vegetation. Gräsklippare finns i boden vid spolplattorna. Var varsamma med dessa, de slits av någon anledning mer än motsvarande modeller i privat ägo och behöver därför oftare underhåll. Gör alltid ren maskinen efter användandet.

Om det behövs bensin köper du det och lämnar kvittot till Mats Söderberg (nr 88) fäst på den blankett som finns att ladda ner under fliken ”Fastighetsägare”/”Redovisning av utgifter”. Sedan drar man av den kostnaden när du betalar din månadsavgift. Om något är oklart kan du vända dig till någon i styrelsen.

Nedan finns det skötselområde angivet som är tilldelat respektive fastighet. Om du av en eller annan anledning inte kan själv är ditt ansvar att ombesörja att någon annan gör det i ditt ställe.

Styrelsen

Skötselområden kvarteret Getväpplingen 2017

Styrelsen har sett över städområdena och fördelat ansvaret per fastighet i kvarteret enligt följande:

Skötselområden kvarteret Getväpplingen.
1.  Lekplats 1.  Stora Lekplatsen.                                                              Fastighet 14, 15, 16, 17, 8
2.  Lekplats 2.  Lekplatsen vid affärsbacken.                                         Fastighet 4, 5, 19
3.  Lekplats 3.  Övre lekplatsen.                                                               Fastighet 37, 38, 39, 40
4.
Gräsmattorna vid lilla parkeringen.                                                   Fastighet 3, 6, 12
5.  Gräsmattan mellan spolplattan och gången mot trappan.           Fastighet 9, 10, 11
6.  Gräsmattan & området bakom nedre garagelängan.                     Fastighet 33, 34, 35
8.  Området mellan garagelängorna och Getv 43 & kring trappan.  Fastighet 18, 23, 42
9.   Gräsmattan framför övre garagelängan.                                          Fastighet 20, 22, 24, 41
10. Gräsmattor runt lekplats 3 & vändplanen vid Getv 24-26.          Fastighet 25, 26, 36
11. Gräsmattan i backen längs gången mot affären.                             Fastighet 27, 28, 29, 30
12. Gräsmattan invid Getv 21 & mellan Getv 14, 15 & 20.                   Fastighet 21
13. Gräsmattan invid Getv 2.                                                                     Fastighet 2
14. Spolplattorna.                                                                                        Fastighet 7
15. Kvartersförrådet Getväpplingen.                                                       Fastighet 43

2019-04-10                                                                                                                           Tills vidare.

 

Comments are closed.