Gatu- och kvartersnamn

Kvarters- och gatunamn – var kommer de ifrån

Våra kvarter och gator har blomnamn. Nedanstående länkar till Nordiska riksmuseum ger mer information.

Blåarv

Getväppling

Jordreva

Renfana

Vårt namn på samfälligheten är som vi alla kan förstå början på Jordrevan och slutet på Getväpplingen. Så, någon blomma finns inte med detta namn.

Comments are closed.